Běh

 

 

Běh po trase Žernovského bajku

Datum a čas

sobota 15. června 2019 v 19:15 hod.

Prezentace

sobota 15. června 2019 od 18:00 - 19:00, sokolovna Žernov.

Přihláška

přihlásit se můžete zde

 

Kategorie

MA - muži 0 - 45 let

MB - muži 45 let a starší

ZA - ženy 0 - 45 let

ZB - ženy 45 let a starší

Startovné

50 Kč - platba na místě, registrace předem

150 Kč - platba i registrace na místě

Vyhlášení výsledků

přibližně v 21:00 hod.

Ceny

Drobné věcné ceny pro první tři v kategorii.

Občerstvení

Pití a jídlo v prostoru startu a cíle závodu.

Trať a povrch

80% trasy vede po lesních cestách a trailech. Délka cca 11 km.

Mapa

Trasa je téměř shodná s trasou cyklistického závodu jen v letošním roce došlo k vypuštění asfaltového úseku nad Bílým mostem (úprava trasy oproti trese běhu je vyznačena zeleně).

 

 

Obecná ustanovení

Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. 

Podmínky a pravidla účasti v závodu

Podmínkou účasti v závodu je vedle prezentace a úhrady startovného řádně vyplněné prohlášení účastníka závodu, ve kterém závodník vyjadřuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu:

 • Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat podmínky stanovené v těchto propozicích.
 • Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 • Závod se uskuteční za plného silničního provozu. Účastník závodu bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Účastníci závodu nemohou trénovat na trati závodu, probíhá-li v daném okamžiku jiný závod nebo se závod připravuje. Na trati mohou účastníci trénovat pouze v případě, že je trať absolutně volná.
 • Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem ani za škody způsobené účastníkem třetí osobě.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit délku tratě.
 • Účastník závodu musí absolvovat trať a vzdálenost, která byla stanovena před startem soutěže.  Účastník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jejichž se na trati dopustil.
 • Účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému účastníkovi. Jestliže účastník opustí vyznačenou trať z libovolného důvodu, je pod sankcí vyloučení ze závodu povinen se vrátit na trať ve stejném místě.
 • Účastník vždy musí prokázat občanskou etiku v každé situaci, nesmí se projevovat hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a musí dodržovat platné předpisy. Účastník musí uvolnit místo rychlejšímu účastníkovi, když ho o to tento účastník požádá.
 • Jakékoliv fyzické útoky mezi účastníky závodu navzájem, s organizátorem nebo diváky mají za následek vyloučení ze závodu a z pořadí.
 • Pod sankcí vyloučení ze závodu je v průběhu závodu účastník povinen nosit oficiální identifikaci (startovní číslo), kterou obdržel od pořadatele při prezentaci, a to bez jakékoliv změny, přidání reklamního textu či obrázku.
 • O vyloučení z pořadí nebo ze závodu z důvodů výše uvedených provinění účastníka závodu rozhodne hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem závodu.
 • V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí alespoň pět závodníků, může být kategorie sloučena s věkově nejbližší kategorií. Výsledková listina bude uzavřena nejpozději do jedné hodiny po dojezdu absolutního vítěze závodu, další závodníci nebudou klasifikováni.
 • Protesty jsou přijímány do 30 minut po vyhlášení výsledků oproti zálohové platbě 500 Kč, která se vrací v případě uznání protestu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího ohledně protestu účastníka nelze podat další protest. V případě neuznání protestu platba propadá pořadateli závodu.
 • Neznalost pravidel závodu stanovených v těchto propozicích se nepřipouští jako omluva. Rozhodující výklad pravidel stanovených v těchto propozicích přísluší hlavnímu rozhodčímu.
 • Lékařské zajištění – v prostoru startu a cíle.
 • Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář souhlasu je k dispozici u pokladny startovného. Bez podepsaného souhlasu nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Žádost pořadatelů: registrujte se s dostatečným předstihem před začátkem závodu

Žernovský bajk

Závod Žernovský bajk pro vás připravuje Městys Žernov. 

Pokud se o nás chcete dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.zernov.cz

Jsme taky na facebooku

Aktuality

29. květen 2018
8. březen 2018
©2019 Všechna práva vyhrazena. Žernovský bajk

Vyhledávání